Akdeniz Karpaz Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Veclal GÜNDÜZ ve okulumuz mezunlarından doktora öğrencisi Olgun TOPALCIK, 9-11 Kasım tarihlerinde Nevşehir/Kapadokya'da gerçekleştirilen 2. Uluslararası EMİ Girişimcilik ve Sosyal Bilimler Kongresi'ne "KKTC Yükseköğretim Sektörünün Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi" adlı bildirileri ile katıldılar. Toplamda 240 bilim insanının buluştuğu kongrede Türkiye'nin farklı üniversitelerinden ve  KKTC başta olmak üzere, İngiltere, Yeni Zelanda, Makedonya, Kanada, Kırgızistan, Kazakistan ve Romanya'dan katılan akademisyenler tarafından 224 bildiri sunulmuştur.