Akdeniz Karpaz Üniversitesi (AKÜN) ekibinin 27-29 Nisan tarihleri arasında Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi (KISBÜ)’nde gerçekleştirilen kongrede Doç. Dr. Veclal Gündüz ve Doç. Dr. Serdar Yurtsever’in danışmanlıklarını yapmış olduğu 4 bildiri yayınladı. Öğrencilerin iki farklı oturumda yer aldıkları etkinlikte sundukları bildirileri şu şekildeydi:

*An Analysis of the Past, Present and Future of The Libyan Political System, Abdulkarim Musbah Ali SAID, Assoc. Prof. Serdar YURTSEVER

*The US-Russian Competition in Middle East: Syrian Crisis as a Case Study, Abubaker ALAMAILES, Assoc. Prof. Serdar YURTSEVER

*The Application of The Governance Principles In The Commercial Banks of Libya, Abdulla ELADLI, Assoc. Prof. Veclal GÜNDÜZ

*KKTC Bankacılık Sektöründe Mobbing ve İşe Yabancılaşma Üzerine Etkisi, Olgun TOPLACIK, Doç. Dr. Veclal GÜNDÜZ

Ayrıca kongrede Abdulbaker Alamailes ve Doç. Dr. Serdar Yurtsever’in sunduğu “The US-Russian Competition in Middle East: Syrian Crisis as a Case Study” başlıklı bildiri “Uluslararası İlişkiler” alanında en iyi bildiri ödülü aldı.