Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Doç. Dr. Serdar Yurtsever ve bölüm öğrencilerinden Abdulkarim Said, Abubaker Alamailes'in makaleleri International Journal of Entrepreneurship & Management Inquiries (EMI)’de yayımlandı.
http://dergipark.gov.tr/ijemi/issue/39142 bağlantı adresinden makaleye ulaşabilirsiniz.