Kayıt İçin Gerekli Belgeler
LİSANS ve ÖNLİSANS PROGRAMI KAYIT İÇİN GEREKEN BELGELER

 
Yabancı Ülkelerden Başvuranlar:
● Lise veya dengi diploma, aslı veya noter tasdiklisi.
● 6 adet vesikalık fotoğraf.
● Kimlik Kartı Sureti veya Noter Onaylı Suret
● İkametgah Belgesi
● Sabıka Kaydı
● Sağlık Raporu (KKTC’den alınacak).
● Banka dekontu.
 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için:
● Lise veya dengi diploma, aslı veya noter tasdiklisi.
● 6 adet vesikalık fotoğraf.
● Kimlik Kartı Sureti veya Noter Onaylı Suret
● İkametgah Belgesi
● Sabıka Kaydı
● Sağlık Raporu (KKTC’den alınacak).
● Banka dekontu
 
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için:
● Lise veya dengi diploma, aslı veya noter tasdiklisi.
● 6 adet vesikalık fotoğraf
● Nüfus Cüzdanı Sureti veya Noter Onaylı Suret
● İkametgah Belgesi
● Sabıka Kaydı
● Sağlık Raporu (KKTC’den alınacak).
● Banka dekontu
● Kayıt yapmaya hak kazanan aday veya yasal temsilci YÖK tarafından belirlenen süre içerisinde ilgili bölüme başvurmalıdır. Yetenek testiyle bir bölüme kabul alan öğrenci adayları, Yönetim Kurulu tarafından duyurulan sure içerisinde kayıt yaptırmalıdır. Yanlış veya yanıltıcı beyan yapılan başvurular reddedilecektir. Bu bilgilere dayanarak kazanılan bütün haklar geçersizdir.

 
YÜKSEK LİSANS PROGRAMI KAYIT İÇİN GEREKEN BELGELER
Yabancı Ülkelerden Basvuranlar:

● Lisans veya dengi diploma, aslı veya noter tasdiklisi.
● 6 adet vesikalık fotoğraf.
● Kimlik Kartı Sureti veya Noter Onaylı Suret
● İkametgah Belgesi
● Sabıka Kaydı
● Sağlık Raporu (KKTC’den alınacak).
● Banka dekontu.
 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için:
● Lisans veya dengi diploma, aslı veya noter tasdiklisi.
● 6 adet vesikalık fotoğraf.
● Kimlik Kartı Sureti veya Noter Onaylı Suret
● İkametgah Belgesi
●  Sabıka Kaydı
● Sağlık Raporu (KKTC’den alınacak).
● Banka dekontu
 
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için:
● Lisans veya dengi diploma, aslı veya noter tasdiklisi.
● 6 adet vesikalık fotoğraf
● Nüfus Cüzdanı Sureti veya Noter Onaylı Suret
● İkametgah Belgesi
● Sabıka Kaydı
● Sağlık Raporu  (KKTC’den alınacak)
● Banka dekontu


BANKA HESAP NUMARALARIMIZ

TÜRK LİRASI

Banka : T.İŞ BANKASI
Banka Kodu : 6807/TAŞKINKÖY
Hesap Adı : AKDENİZ KARPAZ EĞİTİM KURUMLARI LTD.
Hesap No : 0044810
IBAN : TR61 0006 4000 0016 8070 044810 

USD
Bank : T.İŞ BANKASI
Banka Kodu : 6807/TAŞKINKÖY
Hesap Adı : AKDENİZ KARPAZ EĞİTİM KURUMLARI LTD.
Hesap No : 0030228 (USD)
IBAN : TR14 0006 4000 0026 8070 030228

EURO
Bank : T.İŞ BANKASI
Banka Kodu : 6807/TAŞKINKÖY
Hesap Adı : AKDENİZ KARPAZ EĞİTİM KURUMLARI LTD.
Hesap No : 0030214
IBAN : TR04 0006 4000 0026 8070 030214

GBP
Bank : T.İŞ BANKASI
Banka Kodu : 6807/TAŞKINKÖY
Hesap Adı : AKDENİZ KARPAZ EĞİTİM KURUMLARI LTD.
Hesap No : 0030228
IBAN : TR42 0006 4000 0026 8070 030209