Değerli YDYO Mensupları,
Bir süredir ön çalışmalarını yürütmekte olduğumuz Pearson Assured Sertifika sürecini Aralık ayında resmi olarak başlattık. Bu süreç dahilinde, bir kalite denetçisi 14 Ocak 2021 tarihinde kurumumuza online ziyaret düzenleyecek, ve kalite kontrol ziyaretleri önümüzdeki yıllarda, yıl bazında tekrar düzenlenecektir. Bu noktada aşağıdaki genel bilgileri dikkatinize sunarız.

Pearson Assured nedir?
Dünyanın en büyük eğitim çözümleri şirketi Pearson tarafından geliştirilen, uluslararası tanınırlığa sahip kalite güvencesi ve akreditasyon sistemidir. Bu akreditasyona sahip eğitim kurumlarının öğrencileri, uluslararası düzeyde tanınırlığa sahip “Pearson Assured sertifikası” almaya hak kazanırlar.

Yaklaşık 100 ülkede eğitim çözümleri alanında faaliyet gösteren Pearson tarafından sağlanan kalite güvencesi ve akreditasyon hizmeti, gelişen dünya standartlarına göre geliştirilmekte ve uluslararası düzeyde kabul görmektedir.

Neden Pearson Assured?
 Öğrenciler, başarıyla bitirdikleri programın “Pearson Assured” tarafından akredite edilmiş, dolayısıyla da kalite güvencesi sağlanmış bir program olduğunu gösteren bir sertifika almaya hak kazanacaklardır.
 Söz konusu sertifika, öğrencilerin elde ettikleri yeterliliklerin akademik ve mesleki olarak daha büyük bir geçerliliğe sahip olmasına yardımcı olacaktır.
 Pearson, dünya çapında 1000’den fazla kurum ile birlikte çalışmaktadır. Özellikle İngiltere’de, ABD’de, Avrupa’da ve Orta Doğu’da birçok kurum ve kuruluş ile çalışmalar yürütülmektedir. Dolayısıyla öğrencilerin kazandıkları sertifikalar, bahsedilen bölgelerde kariyerlerine devam etmelerine destek sağlayacaktır.

Pearson Assured sertifikasını kimler alabilir?
Pearson Assured tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon sürecini tamamlamış üniversitelerin akredite edilen programlarını başarı ile tamamlamış öğrenciler uluslararası tanınırlığı olan "Pearson Assured Akreditasyon Sertifikası" alabilme hakkına sahiptirler.

Sertifika süreci başvuru, onay, İngiltere’de basım ve teslimat aşamalarından oluşan 4 haftalık bir süreyi kapsamaktadır.