AKDENİZ KARPAZ ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA

AKUN TARİHİ

2012 yılında kurulan Akdeniz Karpaz Üniversitesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)’nin başkenti Lefkoşa’da faaliyete geçmiştir. 2014 yılında ikinci kampüsüyle buluşan Üniversite, eğitim kalitesini, uluslararası düzeyde mesleki bilgi, beceri ve donanımlarıyla hoşgörülü, kendine güvenen ve girişimci bireyler yetiştirerek artırma hedefindedir.

Öğrencilerimizin, bilimsel bilgiyi deneyerek, araştırarak ve inceleyerek günlük yaşamda kullanmalarının yanı sıra yaşayarak öğrenmeleri amaçlanmıştır.

Akdeniz Karpaz Üniversitesi kurulduğu günden beri okul – sanayi işbirliğini kullanarak akademik araştırmaları ve çalışmaları üretim içinde eğitim yaparak faydaya dönüştürme çabasındadır. Bu doğrultuda dünya üniversiteleri seviyesine ulaşmak ve öğrencilerinin mezun olduktan sonra dünyaca tanınmış bir diploma sahibi olması için bazı uluslararası üniversite ile anlaşmalar yapılmıştır. B.H.M.S. Business & Hotel Management School – Switzerland, Superior University, College of Tourism & Hotel Management (COTHM) bunlardan bazılarıdır.

Bilimi ve uygulamayı ön planda tutan akademisyenleriyle Havacılık Meslek Yüksekokulu, İşletmecilik Meslek Yüksekokulu, Mutfak Sanatları Meslek Yüksekokulu, Muhasebecilik Meslek Yüksekokulu ve Amerikan Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu'nda toplam 10 ön lisans programı; İşletme Fakültesi, Hava Ulaştırma Fakültesi, Turizm ve Otel İşletmeciliği Fakültesi ve Hukuk Fakültesi’nde toplam 9 lisans programı; Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde ise 10 yükseklisans programı ve 3 doktora programı ile eğitim hizmetine devam etmektedir.

 

MİSYON & VİZYON

MİSYONUMUZ
Üniversitemiz, ortak etik değerler ve bilimin ışığında uluslararası standartlarda mesleki bilgi, beceri ve donanıma sahip, ülke ve dünya sorunlarına duyarlı, hoşgörülü, yeniliklere açık, özgüven sahibi, girişimci bireyler yetiştirmeyi amaçlar. Temel hedefimiz, bilgi, beceri duygu ve düşünce bakımından yüksek niteliğe sahip insan gücü yetiştirmektir. Çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerinin uygulandığı bir eğitim modeliyle mesleki bilgi ve beceri için gerekli uygulamaların yanı sıra, sorumluluk bilinci, etkili dış iletişim dinamikleri, içsel kontrol sahibi ve çalışma disiplini yüksek bireyler yetiştirmekteyiz. Akdeniz Karpaz Üniversitesi, evrensel boyutta bilimsel araştırmalar ve uygulamalarla iş dünyasının Ar-Ge merkezi olarak toplumun refahına katkıda bulunmaktadır. Bu çerçevede öğrencilerin iş deneyimi edinmesine yönelik “Üretim içinde Eğitim" programı ile uygulamalarında yetkin, çevreye ve topluma duyarlı, etik değerlere saygılı, kendini sürekli yenileyen lider insan kaynağı yetiştirilmesi için çaba gösterilmektedir.

VİZYONUMUZ
Vizyonumuz, 21. yüzyılın hızla değişen bilimsel ve sosyal koşullarına kolayca uyum sağlayabilen, üst düzey ve güncel bilgi ve becerilere sahip, teknolojiyi etkin kullanabilen, çözüm odaklı, takım çalışmasına ve paylaşım kültürüne yatkın, sosyal iletişim becerisi yüksek, sorumluluklarına duyarlı ve inisiyatif sahibi lider ve mesleki yetkinlikleri yüksek elemanların yetiştiği, alanında öncül bir eğitim kurumu olmaktır.

 
NEDEN AKDENİZ KARPAZ ÜNİVERSİTESİ?
-Uluslararası kabul görmüş prestijli önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programları,
-Dünya çapında kabul görmüş İngilizce eğitim standartları,
-Yaşayarak, deneyerek, görerek ve inceleyerek öğrenme,
-İş sahipleri için gece eğitimi olanakları,
-Uygun harçlarla kaliteli eğitim,
-Deneyimli Akademik personel ve çalışanlar.

NEDEN KKTC?
Kuzey Kıbrıs, çünkü:
-Kültürel yapısı ve iklim şartlarına gösterilen kolay uyum,
-Doğal güzellikleri ve tarihi zenginlikleriyle ünlü bir ada,
-Dost canlısı sıcakkanlı halk,
-Huzur ve barışın kesiştiği bir yaşam tarzı (Oldukça düşük suç oranları),
-80 değişik ülkeden öğrenciyi barındırmasıyla çok kültürlü bir ortam,
-Üniversite ve bilgi adası,
-Dünya ve Avrupa kalitesinde eğitim,
-Uluslar arası kariyer için İngilizce eğitim avantajı,
-Üniversitenin verdiği imkanlar ve kaliteli eğitim.