BAŞKANIN MESAJI
Akdeniz Karpaz Üniversitesi’ni kurmak için çalışmalarımızı tamamlamış bulunmaktayız.
 
Üniversitemiz; Hukuk Fakültesi, İşletme Fakültesi, Hava Ulaştırma Fakültesi, Turizm ve Otelcilik Fakültesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, Karpaz Uygulamalı Meslek Yüksekokulu ile Mesleki Eğitim Sertifika, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Diploma Programları düzenleyerek, çağdaş eğitim tekniklerini kullanarak, diğer üniversitelerden farklı yöntemlerle eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürecektir.
 
Kısa zaman içinde, çeşitli uluslararası akreditasyon kurumlarına, akreditasyon ve tam üyelik için başvurularımızı gerçekleştirdik.
 
Üniversitemiz altyapı olarak, gelişmiş ülkelerdeki benzerleri ile aynı düzeyde ekipman ve teknolojik altyapıyla donatılmıştır. Lefkoşa Kent Kampüsümüzde inşa edeceğimiz modern binalarda, en gelişmiş eğitim araç ve gereçlerini kullanarak eğitim-öğretime devam edeceğiz.
 
Üniversitemiz; bilimin ışığında uluslararası standartlarda mesleki bilgi, beceri ve donanıma sahip, ülke ve dünya sorunlarına duyarlı, hoşgörülü, yeniliklere açık, özgüven sahibi, girişimci bireyler yetiştirmeyi amaçlamıştır. Hayat standardı, özgüveni ve saygınlığı yüksek, milletler arasında seçkin bir yere sahip, evrensel uygarlığa katkıda bulunabilen, refah toplumu olabilmenin yolu nitelikli bireylere sahip olmadan geçer.
 
Üniversitemizin temel hedefi, bilgi, beceri duygu ve düşünce bakımından yüksek niteliğe sahip insan gücü yetiştirmektir.
 
Çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerin uygulandığı bir eğitim modeliyle, Üniversitemizde eğitim alacak olan öğrenciler ülke ve ülke dışında birçok alanda rahatlıkla iş bulabileceklerdir.
 
Akdeniz Karpaz Üniversitesi; evrensel boyutta bilimsel araştırmalar ve uygulamalarla iş dünyasının Ar-Ge merkezi olarak toplumun refahına katkıda bulunacaktır. Bu çerçevede öğrencilerin iş deneyimi edinmesine yönelik eğitimlerinde“üretim içinde eğitim" uygulamalarıyla yetkin, çevreye ve topluma duyarlı, etik değerlere saygılı, kendini sürekli yenileyen lider insan kaynağı yetiştirilmesi için çaba gösterilecektir.

Mütevelli Heyeti Başkanı


MÜTEVELLİ HEYETİ
1. Prof. Dr. Tibet ERDOĞRU, Başkan
2. Hüseyin KOCABIYIK, Başkan Yardımcısı
3. Ali ÇINAR, Üye
4. Ali BAŞMAN, Üye
5. Serhan KOMBOS, Üye
6. Candan AVUNDUK, Üye
7. Hüseyin OSKAR, Üye
8. Prof. Dr. Mehmet Nesip ÖĞÜN, Rektör