YABANCI DİLLER OKULU

	Yabancı Diller Okulu web sitesine ulaşmak için tıklayınız.

Akdeniz Karpaz Üniversitesi’nde Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu, üniversite öğrencilerine kaliteli dil hizmetleri sunmakta ve AKÜN'de kaldıkları süre boyunca eğitimli ve sosyal olarak desteklemektedir. Hazırlık ve lisans öğrencilerine İngilizce dilinin haricinde Arapça, Almanca, Fransızca, Rusça ve Türkçe gibi ikinci yabancı dilleri öğrenme fırsatı sunuyoruz.
Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu'nun misyonu, kültürel çeşitlilik gösteren öğrencilere yüksek kalitede İngilizce eğitimi vermektir. 
Derslerimiz görsel-işitsel, canlı ve zevkli bir çalışmadır ve her bireyi, lisans eğitimi için ihtiyaç duyacakları İngilizce’yi destekleyerek onlara hitap 
etmeye çalışırız.
İngilizce Hazırlık Okulu, bölüm derslerinde başarılı olmak için İngilizcelerini geliştirmesi gereken lisans öğrencilerine yoğun İngilizce ve 
Akademik İngilizce kursları sunmaktadır. Bu bağlamda, İngilizce Dil kursları İlköğretimden İleri Seviyeye kadar uzanmaktadır. Öğrencilerin 
yerleştirme sınavı puanlarına göre, öğrenciler ilköğretim, orta ve orta düzeyde üç İngilizce dil seviyesine yerleştirilir. Her seviye için, öğrenciler 
her gün derslere katıldıkları haftada 20 saat derse katılacaklardır. Orta seviyenin sonunda, öğrencilerin fakülteye devam etmek için bir İngilizce 
yeterlilik sınavı geçmek zorundadır.
Ders İçerikleri
Başlangıç: Bu modül öğrencilere akademik olarak pratik yapmaları için gerekli temel dili ve kelime hazinelerini donatmak için tasarlanmıştır. 
Dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerileri ana odak noktasıdır. Telaffuz ve dilbilgisi de önemlidir.
Orta Seviye: Bu modül temel modülün bir devamıdır ve odak, otantik materyallerin kullanımı ile akademik becerileri uygulama üzerindedir. 
Öğrenciler tekrar dinleme, konuşma, okuma ve yazma etkinliklerine katılırlar. Etkinlikler dinleme ve not alma, kısa metinler yazma ve verilen 
konular hakkında kısa sunumlar içerir.
İleri Seviye: Bu modül yeterlilik düzeyi, birinci sınıf yıllarında ihtiyaç duyulan becerileri içeren görevler yoluyla, akademik uygulama desteğiyle 
yeterlik seviyesinin sadece biraz altında olan öğrencilere sağlamayı amaçlamaktadır. 
Akademik kelime, okuma ve yazma becerileri bu düzeyde özellikle önemlidir.

Programın amacı:
Bu programın amacı, öğrencilerin kelime haznelerinin geliştirmesi ile birlikte dilbilgisi kurallarını ve cümle yapılarını kolayca anlayabilen, özgüvene sahip, 
günlük yaşamda İngilizceyi akıcı bir şekilde konuşup anlayabilen, ve aynı zamanda yazılı olarak ta iletişim kurabilecek 
öğrenciler yetiştirmektir.