YABANCI DİLLER OKULU

	
Akdeniz Karpaz
Üniversitesi Yabancı Diller Okulu, Pearson Assured onaylı eğitim kuruluşudur. Pearson Assured, Pearson’ın 100'ü aşkın ülkede, 100 yılı aşkın eğitim ve öğretim tecrübesi ve güvenilirliğine dayananan, eğitim sistemini ve öğrenme modelini, kalite güvencesi standartlarına göre uluslararası düzeyde değerlendiren bir akreditasyon sistemidir. Pearson tarafından “Pearson Assured” başlığı altında sunulan kalite güvencesi ve akreditasyon hizmeti, üç temel kalite ölçütü etrafında şekillenmektedir. Söz konusu ölçütler, kurumsal kalite güvencesine, öğrenme eko-sisteminin kalitesine ve ölçme-değerlendirme süreçlerine odaklanmaktadır.
Pearson Assured Ölçütleri
- Kurumsal Yönetim
- Öğrenmenin Yönetimi
- Ölçme-Değerlendirme Yönetimi
Pearson Assured onay sürecinde Akdeniz Karpaz Üniversitesi Yabancı Diller Okulu İngiltere’den gelen bağımsız denetçiler tarafından bu ölçütlere göre denetlenmiş ve onaylanmıştır. Bu çerçevede Yabancı Diller Okulu dünya çapında tanınırlığa sahip, uluslararası, tarafsız ve bağımsız bir kuruluş tarafından akredite edilmiş ve her yıl denetlenmeye devam edecektir.

Öğrenenler için uluslararası sertifika imkanı!
Öğrenciler, başarıyla bitirdikleri Yabancı Diller Okulu’nun “Pearson Assured” tarafından akredite edilmiş olması sayesinde, kalite güvencesi sağlanmış bir program olduğunu gösteren bir sertifika almaya hak kazanacaklardır. Pearson, dünya çapında, İngiltere’de, ABD’de, Avrupa’da ve Orta Doğu’da birçok kurum ve kuruluş ile çalışmalar yürütmektedir. Öğrenciler almaya hak kazandıkları bu belgeyi bahsedilen bölgelerdeki okullara kabullerinde, iş başvurularında ve kariyerlerine devam etmelerinde portfolyolarını güçlendirmek adına kullanabileceklerdir.


- Uluslararası Kariyer ve Eğitim
- Uluslararası Tanınırlık
- Güçlü Bir Portfolyo

Akdeniz Karpaz Üniversitesi’nde Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu, üniversite öğrencilerine kaliteli dil hizmetleri sunmakta ve AKÜN'de kaldıkları süre boyunca eğitimli ve sosyal olarak desteklemektedir. Hazırlık ve lisans öğrencilerine İngilizce dilinin haricinde Arapça, Almanca, Fransızca, Rusça ve Türkçe gibi ikinci yabancı dilleri öğrenme fırsatı sunuyoruz.
Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu'nun misyonu, kültürel çeşitlilik gösteren öğrencilere yüksek kalitede İngilizce eğitimi vermektir. 
Derslerimiz görsel-işitsel, canlı ve zevkli bir çalışmadır ve her bireyi, lisans eğitimi için ihtiyaç duyacakları İngilizce’yi destekleyerek onlara hitap 
etmeye çalışırız.
İngilizce Hazırlık Okulu, bölüm derslerinde başarılı olmak için İngilizcelerini geliştirmesi gereken lisans öğrencilerine yoğun İngilizce ve 
Akademik İngilizce kursları sunmaktadır. Bu bağlamda, İngilizce Dil kursları İlköğretimden İleri Seviyeye kadar uzanmaktadır. Öğrencilerin 
yerleştirme sınavı puanlarına göre, öğrenciler ilköğretim, orta ve orta düzeyde üç İngilizce dil seviyesine yerleştirilir. Her seviye için, öğrenciler 
her gün derslere katıldıkları haftada 20 saat derse katılacaklardır. Orta seviyenin sonunda, öğrencilerin fakülteye devam etmek için bir İngilizce 
yeterlilik sınavı geçmek zorundadır.
Ders İçerikleri
Başlangıç: Bu modül öğrencilere akademik olarak pratik yapmaları için gerekli temel dili ve kelime hazinelerini donatmak için tasarlanmıştır. 
Dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerileri ana odak noktasıdır. Telaffuz ve dilbilgisi de önemlidir.
Orta Seviye: Bu modül temel modülün bir devamıdır ve odak, otantik materyallerin kullanımı ile akademik becerileri uygulama üzerindedir. 
Öğrenciler tekrar dinleme, konuşma, okuma ve yazma etkinliklerine katılırlar. Etkinlikler dinleme ve not alma, kısa metinler yazma ve verilen 
konular hakkında kısa sunumlar içerir.
İleri Seviye: Bu modül yeterlilik düzeyi, birinci sınıf yıllarında ihtiyaç duyulan becerileri içeren görevler yoluyla, akademik uygulama desteğiyle 
yeterlik seviyesinin sadece biraz altında olan öğrencilere sağlamayı amaçlamaktadır. 
Akademik kelime, okuma ve yazma becerileri bu düzeyde özellikle önemlidir.

Programın amacı:
Bu programın amacı, öğrencilerin kelime haznelerinin geliştirmesi ile birlikte dilbilgisi kurallarını ve cümle yapılarını kolayca anlayabilen, özgüvene sahip, 
günlük yaşamda İngilizceyi akıcı bir şekilde konuşup anlayabilen, ve aynı zamanda yazılı olarak ta iletişim kurabilecek 
öğrenciler yetiştirmektir.